ARTIKEL

Fra Lead til kunde

Vi har lavet en samlet oversigt hvor du kan lære at håndtere dine Leads som en rigtig professionel. Har du spørgsmål så kontakt os endelig.

Hvad er et lead?

Et lead er en person, som har vist interesse for din virksomhed på den ene eller den anden måde. Der er rigtig mange måder, interesse kan udvises på, og det er vigtigt at være opmærksom på de personer, som har givet din forretning opmærksomhed. Alternativt risikerer du, at en potentiel kunde går tabt og din mulighed for øget indtjening forsvinder.

Formålet med leadgenerering

Det helt essentielle i leadgenerering er, at man sørger for at få kvalificeret sine leads til at afgive information og kontaktoplysninger. Her det er vigtigt at du som virksomhed giver personen en grund til, at afgive sine kontaktoplysninger. 

Dit lead vil i næsten alle tilfælde tænke: “What’s in it for me?” – og her er det enormt vigtigt at man er skarp, og at fordelen ved at afgive kontaktoplysninger ikke er til at tage fejl af, for dit lead. Dette kan være en konkurrence de kommer til at deltage i ved at afgive sine kontaktoplysninger, en gratis serviceydelse eller andre former for “give aways”.

Derudover er det ikke uden betydning, at du på forhånd kender din målgruppe. På den måde kan du designe og opbygge din markedsføring efter, hvilken målgruppe du søger at henvende dig til. Ved leadgenerering er kvalitet altid bedre, end kvantitet. Man kan have en portefølje, der er bugne fuld, men hvis halvdelen af dem ikke er interesserede og er kommet til at besøge din hjemmeside ved et uheld, så risikerer man at tabe rigtig meget uudnyttet potentiale. 

Derfor handler det i høj grad om, at sørge for at få fat i de rigtige leads. Derfor er du også nødt til at kende din målgruppes behov og udfordringer, for så har du nemmere ved at komme med den rigtige løsning til dem. Og det er lige netop når dit lead kan mærke at du har den rigtige løsning, at de oplever den værdi der skal til, for at de vil tage skridtet videre!

Kategorisering af leads

En god, og enormt effektiv måde at holde styr på sine leads på, er ved at lave leadscoring. Leadscoring vil sige, at man kategoriserer sine leads i et pointsystem. Her tildeler man f.eks. et lead 5 point, hvis de har været inde på din hjemmeside - og 10 point, hvis de har tilmeldt sig dit nyhedsbrev. På denne måde kan man hurtigt danne sig et overblik over de varmeste leads, og de leads som ikke er kommet så langt i beslutningsprocessen. Med andre ord, er leadscoring en måde at kvantificere kunderejsen på. Jo højere antal point et lead har, jo længere må de antages at være i kunderejsen - og dermed tættere på et endeligt køb hos dig! Bliver dit lead ikke varmt og ligger på samme pointscore i et stykke tid, er det vigtigt at du har udarbejdet et mailflow, som sørger for at holde disse leads beskæftiget. Dette kan være ved at mailflowet foreslår dit lead at besøge din hjemmeside igen, at de bliver påmindet om at oprette sig som bruger hos dig eller lignende. På denne måde bliver du ved med at motivere vedkommende til at afgive noget mere information, som du kan udnytte til din fordel.

Sådan gør du dit lead varmt

I forlængelse af dit arbejde med leadscoring, er det vigtigt at du får designet dit mailflow efter, hvor mange point dit lead har. Det skal altså følge kunderejsen, så du sikrer dig at dine mails tilgodeser dit leads behov. Det kunne f.eks. se sådan her ud:

1. Første mail vækker interessen hos dit lead - hvad er deres problem?

2. Anden mail beskriver din løsning til deres problem - hvordan kan du afhjælpe dette?

3. Tredje mail har fokus på konvertering - hvad skal der til for, at de bliver kunde hos dig?

4. Fjerde mail har fokus på service efter salg/køb

Ved at udforme et komplet mailflow, bliver du ved med at være i modtagerens bevidsthed, og de bliver løbende påmindet om din virksomhed og den værdi, du kan tilføre dem.

Dette giver modtageren grund til at foretage nogle valg på baggrund af de kriterier, du har opsat i dit mailflow. På den måde bliver de motiveret til at tage skridtet videre i kunderejsen, og dermed er chancerne for et varmt lead større.

Markedsføringsmuligheder

Facebook og Google remarketing

facebook, social media, communication
  • Facebook remarketing bruges til at nå ud til personer, som i forvejen har vist interesse for din virksomhed – altså leads. Det som er smart og unikt ved remarketing er, at det giver dig mulighed for at få vist annoncer for målgrupper, som ligner dem der før har besøgt din hjemmeside. Formålet med at annoncere gennem remarketing er, at få modtagerne til at afgive sine kontaktoplysninger, så du kan få opsamlet dem i dit leadscoring pointsystem og de kan blive tilmeldt dit automatiske mailflow. Når først de er kommet over i dit mailflow, har du selv mulighed for at påvirke dem direkte, og du har dem så at sige i “din hule hånd”. 
  • Facebook remarketing kan også bruges, til at få personer der i forvejen har afgivet deres email, til at besøge din hjemmeside igen, og blive mindet om dine produkter og services.
    Annoncerne bliver vist på Facebook, på dit leads startside. Her har de muligheden for at kunne klikke ind på annoncen og blive ført direkte ind til din hjemmeside, eller det produkt din annonce omhandler. Det er en enormt effektiv metode, til at forblive “top of mind” i din modtagers bevidsthed. 
magnifying glass, google, search engine
  • Ligesom Facebook remarketing, er Google remarketing en yderst fordelagtig måde at markedsføre sin forretning på. Forskellen ligger i, at dine annoncer ved Google remarketing bliver vist som bannerannoncer på forskellige hjemmesider. 
  • Ved at bruge bannerannoncer til at påvirke dine leads, får de indtrykket af at din virksomhed er stor og veletableret. Desuden har du mulighed for, at udvælge et specifikt produkt eller service, så det er det, der bliver vist i bannerannoncerne. 
  • Det altoverskyggende formål er, at vække dit leads interesse og holde dig i deres bevidsthed og få dem til at besøge din hjemmeside. Med Google remarketing får du din modtager til at blive opmærksom på din virksomhed og den værdi, du kan tilbyde dem.

Vi kan hjælpe dig med dine Leads og levere dem til dig, direkte i din egen indbakke

Læs her om vores leads-produkt